Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 15.04.2013 | Avaa haku

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.04.2013 Pykälä 237
Kaupunginhallitus
§ 237
15.04.2013

 

As Oy Punkaharjun Niittylä-nimisen asunto-osakeyhtiön perustaminen

 

KH § 237 

Selostus:
Punkaharjun Vuokratalot ovat 15.3.2013 tekemällään hallituksen päätöksellä päättäneet esittää Savonlinnan kaupungille, että kaupunki hyväksyisi As Oy Punkaharjun Niittylän perustamisen.

 

Punkaharjun Vuokratalojen omistama taloyksikkö Niittylä on rakennettu vuonna 2006 rahoituslainalla, jolloin pääomakustannuksia ei voi tasata yhtiön muiden talojen pääomakustannusten kanssa. Tästä syystä asunnoista joudutaan perimään korkeampaa vuokraa mikä on vaikeuttanut asuntojen täyttöä.

 

Yhtiöittäminen on tullut ajankohtaiseksi, koska asuntoja on tyhjentynyt runsaasti. Niittylän osalta kahdeksasta asunnosta viisi on ollut huhtikuussa tyhjillään. Näin ollen on pelättävissä, että talolle tulee huomattavat tappiot saamatta jäävistä vuokratuloista.

 

Yhtiöittäminen on tarkoitus tehdä siten, että Koy Punkaharjun Vuokratalot perustaa As Oy Punkaharjun Niittylä-nimisen asunto-osakeyhtiön, jonka osakkeiden merkintähinnan maksamiseen yhtiö sijoittaa Tuironpelto-nimisen tilan, RN:o 2:37 ja sillä sijaitsevat rakennukset apporttiomaisuutena.

 

Yhtiön tavoitteena on myydä osakkeet ja lyhentää yhtiön nimiin jäävää lainaa, esityslistaliite A. Yhtiöllä rakentamiseen otettua lainaa jäljellä tilinpäätöksen mukaisesti 660.522,00 euroa ja lainalla on Punkaharjun kunnan omavelkainen takaus.

 


(Valmistelu: kehitysjohtaja Hannu Kurki, puh. 044-417 4004)(Valmistelu: kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh 044-4174041)

 

Kaupunginjohtajan esitys:


Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy As Oy Punkaharjun Niittylä-nimisen asunto-osakeyhtiön perustamissopimuksen,
pöytäkirjaliite B ja yhtiöjärjestyksen, pöytäkirjaliite C.

 


Valtuusto päättää hyväksyä, että perustettavaan asunto-osakeyhtiöön sijoitetaan osakkeiden merkintähinnan maksamiseksi Tuironpelto-nimisen tilan, RN:o 2:37 ja sillä sijaitsevat rakennukset apporttiomaisuutena.

 

Käsittely:
Aune Kupiainen ja Raimo Laamanen poistuivat esteellisinä kokouksesta (HallL 28 § 1 m. 5 k).
 

 

 

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.  

Toimenpiteet:
Kaupunginvaltuusto
Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 15.04.2013 | Avaa haku

©