Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
75   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
76   Pöytäkirjantarkastajat
77   Pöytäkirjantarkastus
78   Asialistan käsittelyjärjestys
79   Sivistyslautakunnalle tiedoksi
80   Viranhaltijapäätökset
81   Oikaisuvaatimus Kerimäen Judonoko ry:n harjoitustilan vuokran kohdeavustukseen
82   Savonlinnan kaupungin osallistuminen Etelä-Savon perhekeskustoimintaan
83   Edustajan nimeäminen LAPE-akatemiaan
84   Itseoikaisu pykälään Opettajan virkojen lakkauttaminen (25.4.2019/§69)
85   Kellarpellon koulun rehtorin siirtäminen opetuspäällikön virkaan
86   Kellarpellon koulun rehtorin viran (40097) lakkauttaminen
87   Kerimäen koulun rehtorin virkavapaa-anomus
88   Lukuvuoden 2018-2019 perusopetuksen stipendien jako
89 Talousarvion toteutumavertailu 1.1. - 31.3.2019
90   Sivistyslautakunnan jäsenten esille ottamat asiat
91   Sivistyslautakunnan seuraava kokous

Osallistuja Tehtävä
Tynkkynen Jonne puheenjohtaja
Mustonen Merja varapuheenjohtaja
Käyhkö Anne jäsen
Paajanen Eiju jäsen
Puustinen Veikko jäsen
Sairanen Lea jäsen
Ihalainen Markku jäsen
Sallinen Leena Jussi Koposen varajäsen
Sahinjoki Tuomas Timo Lajusen varajäsen
Hokka Jani Teemu Tiaisen varajäsen
Kauppinen Tuija vs. sivistystoimenjohtaja
Sairanen Anna-Liisa varhaiskasvatuspäällikkö
Brunou Marja-Liisa koulusuunnittelija
Muhonen Leena sihteeri
Backman Anja kh:n edustaja

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja pidetään yleisesti nähtävänä siitä edeltäpäin ilmoitettuna virastoaikana 17.5.2019.