Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
197   Laillisuus ja päätösvaltaisuus
198   Pöytäkirjantarkastajat
199   Pöytäkirjantarkastus
200   Asioiden käsittelyjärjestys
201 Savonlinnan kaupungin edunvalvonta v. 2019, edunvalvontamuistio
202   Sosterin TP2018, TA2019/ toteutuma ja toimenpiteet talouden sopeuttamiseksi
203 Talousarvion toteutumavertailu 3/2019
204   Ajoneuvojen huoltoleasingpalvelujen hankinta ajalla 1.6.2019 - 14.12.2020
205   Punkaharjun koulun yläluokkien väistötilat
206   Lehtiniemen ylläpito
207   Tertiäärilainatakauksen jatkaminen; Savonlinnan Iltakoti ry
208   Tertiäärilainan myöntäminen Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:lle
209   Tertiäärilainan myöntäminen Savonlinnan vuokratalot Oy:lle
210   Tertiäärilainan myöntäminen Savonlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry:lle
211   Savonlinnan Vuokratalot Oy:n anomus
212   Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n tervehdyttämisohjelma ja omistajan tuki yhtiön tervehdyttämiseen
213   Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtäminen Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle
214   Elinkeinojaoston varajäsenten valinta
215 Vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettaminen vuoden 2019 europarlamenttivaaleja varten
216 Selvitys Etelä-Savon ELY-keskukselle Puikkari Oy:n vireillepanokirjelmien vaatimuksiin
217 Sirkka ja Siiri Konttisen perintörahojen käyttöesitys
218 Selvistyspyynnöt kaupunginhallitukselle
219   Järvi-Suomen Energia Oy:n lausuntopyyntö voimansiirtojohtohankkeesta Kuusniemen sähköasema - Kyrönniemen sähköasema
220   Kaatuneitten muistopäivä 19.5.2019 - kaupungin edustajan valitseminen seppeleiden laskuun
221   Kaupunginhallituksen kokousajankohdat kesä- ja syykaudella 2019
222   Lautakuntien pöytäkirjoja ja viranhaltijapäätöksiä
223 Kaupunginhallitukselle tiedoksi
224   Ajankohtaisia asioita

Osallistuja Tehtävä
Stenberg Eija I varapj.
Backman Anja jäsen
Koskela Jouni jäsen
Kristiansson Olli-Pekka jäsen
Kukkonen Juha jäsen
Metsälä Sanna jäsen
Piironen Eero jäsen
Suomalainen Tuukka jäsen
Torikka Kirsi H. Kososen varajäsen
Ora Ari S. Puputin varjaäsen
Härkönen Heikki L. Kososen varajäsen
Laine Janne esittelijä
Hytönen Seija pöytäkirjanpitäjä
Rasimus Aki hallintojohtaja-kaupunginlakimies
Parkkinen Matti-Pekka kvn I vpj
Kokko Sampsa kvn II vpj
Valkonen Esa vas. valtuustoryhmän pj.
Weander Janne elinkeinojohtaja
Peitsaro Panu kuntayhtymäjohtaja, Sosteri
Pesonen Saara hallintojohtaja, Sosteri
Hongisto Jorma sos.palvelujen tuolosaluejohtaja, Sosteri
Nousiainen Pekka Sosterin yhtymähallituksen pj.
Petriläinen Arja talousjohtaja

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja tarkastetaan sen valmistuttua heti kokouksen jälkeen ja pidetään yleisesti nähtävänä Savonlinnan kaupungin internet-sivuilla 14.5.2019 alkaen ja keskushallinnon kirjaamossa 14.5.2019 klo 9.00-15.00.