Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
225   Laillisuus ja päätösvaltaisuus
226   Pöytäkirjantarkastajat
227   Pöytäkirjantarkastus
228   Asioiden käsittelyjärjestys
229   Työterveyshuoltopalvelujen hankinta, hankintamenettelyn keskeyttäminen
230   Toimintaohjeen antaminen Savonlinnan Vuokratalot Oy:n yhtiökokousedustajalle
231   Edustajan nimeäminen LAPE-akatemiaan
232   Kaupunginvaltuuston 20.5.2019 kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus
233 Henkilöstöraportti 2018
234   Lautakuntien pöytäkirjoja ja viranhaltijapäätöksiä
235   Kaupunginhallitukselle tiedoksi
236   Ajankohtaisia asioita

Osallistuja Tehtävä
Stenberg Eija I varapj.
Kosonen Lauri II varapj
Backman Anja jäsen
Koskela Jouni jäsen
Kristiansson Olli-Pekka jäsen
Kukkonen Juha jäsen
Metsälä Sanna jäsen
Piironen Eero jäsen
Puputti Seija jäsen
Suomalainen Tuukka jäsen
Torikka Kirsi H. Kososen varajäsen
Laine Janne esittelijä
Hytönen Seija pöytäkirjanpitäjä
Rasimus Aki hallintojohtaja-kaupunginlakimies
Mikkonen Anna-Kristiina kvn puheenjohtaja
Parkkinen Matti-Pekka kvn I vpj

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja tarkastetaan sen valmistuttua heti kokouksen jälkeen ja pidetään yleisesti nähtävänä Savonlinnan kaupungin internet-sivuilla 28.5.2019 alkaen ja keskushallinnon kirjaamossa 28.5.2019 klo 9.00-15.00.