Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
92   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
93   Pöytäkirjantarkastajat
94   Pöytäkirjantarkastus
95   Asialistan käsittelyjärjestys
96   Kallislahden koulun kuntotutkimus
97   Louhen koulun ja Louhen entisen kirjaston kuntotutkimukset
98   Juvolan koulun kuntotutkimus
99   Sivistyslautakunnalle tiedoksi
100   Viranhaltijapäätökset
101   Toimintamenoleikkaukset ajalle 2020 - 2022
102 Työsuojeluvaltuutettujen kannanotto sivistysviraston henkilöstömäärään
103   Kellarpellon koulun rehtorin ottaminen opetuspäällikön virkaan
104 Opettajien kesäaikainen palkkaus
105 Korkeimman hallinto-oikeuden selityspyyntö
106   Opettajien virkojen lakkauttaminen
107   Sivistyslautakunnan kokoukset syyskaudella 2019
108   Sivistyslautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Osallistuja Tehtävä
Tynkkynen Jonne puheenjohtaja
Helander Karoliina jäsen
Koponen Jussi jäsen
Käyhkö Anne jäsen
Lajunen Timo jäsen
Paajanen Eiju jäsen
Puustinen Veikko jäsen
Sairanen Lea jäsen
Ihalainen Markku jäsen
Tahvanainen Karri Mustosen varajäsen
Hokka Jani Tiaisen varajäsen
Kauppinen Tuija vs. sivistystoimenjohtaja
Sairanen Anna-Liisa varhaiskasvatuspäällikkö
Brunou Marja-Liisa koulusuunnittelija
Rantasuo Outi kulttuurijohtaja
Räty Simo vapaa-aikapäällikkö
Muhonen Leena sihteeri
Kutvonen Ritva rakennuttajainsinööri
Backman Anja kh:n edustaja
Torikka Kirsi kh:n puheenjohtaja
Vikström Ville, Sisäilmatalo Kärki Oy asiantuntija

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja pidetään yleisesti nähtävänä siitä edeltäpäin ilmoitettuna virastoaikana 7.6.2019.