Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
282   Laillisuus ja päätösvaltaisuus
283   Pöytäkirjantarkastajat
284   Pöytäkirjantarkastus
285   Asioiden käsittelyjärjestys
286   Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, Sivistystoimiala
287   Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, Keskushallinto
288   Kaupunginvaltuuston 24.6.2019 kokouksen päätösten laillisuus ja täyntöönpanokelpoisuus
289 Yhteyshenkilön nimeäminen sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden sisällöllisen kehittämisen työryhmään
290 Etelä-Savon Tiedeseura ry:n ehdotus ja kannanottopyyntö matkailun verkostoyliopistosta
291 Pihlajaniemen koulun korjaus-ja muutostyöt, loppuraportti
292 Tieto- ja viestintätekniikkasuunnitelman päivitys 2019
293   Lautakuntien pöytäkirjoja
294   Viranhaltijapäätöksiä
295   Viranhaltijapäätös, infrapäällikkö § 102
296 Kaupunginhallitukselle tiedoksi
297   Ajankohtaisia asioita
298   Kaupunginhallituksen 19.8.2019 kokouksen siirtäminen

Osallistuja Tehtävä
Torikka Kirsi puheenjohtaja
Stenberg Eija I varapj
Puputti Seija II varapj
Backman Anja jäsen
Kristiansson Olli-Pekka jäsen
Kukkonen Juha jäsen
Metsälä Sanna jäsen
Silvennoinen Ari jäsen
Suomalainen Tuukka jäsen
Tynkkynen Jonne E. Piirosen varajäsen
Härkönen Heikki L. Kososen varajäsen
Laine Janne esittelijä
Hytönen Seija pöytäkirjanpitäjä
Mikkonen Anna-Kristiina kvn puheenjohtaja
Turunen Pekka kvn II vpj
Koskela Jouni kvn III vpj
Valkonen Esa VAS valt.ryhmän pj
Valjakka Markku SDP valt.ryhmän vpj
Sairanen Lea KOK valt.ryhmän pj
Strandén Tiina VIHR valt.ryhmän pj

Nähtävilläolo  
Pöytäkirja tarkastetaan sen valmistuttua heti kokouksen jälkeen ja pidetään yleisesti nähtävänä Savonlinnan kaupungin internet-sivuilla 9.7.2019 alkaen ja keskushallinnon kirjaamossa 9.7.2019 klo 9.00-15.00.