Dynasty tietopalvelu Haku RSS Savonlinnan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.savonlinna.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.savonlinna.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 15.04.2020 klo 16:35 - 19:10

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
60   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
61   Sähköisen kokouksen käyttöönotto rakennus- ja ympäristölautakunnassa
62   Sähköinen kokous
63   Pöytäkirjantarkastajat
64 Rakennusvalvonnan vuoden 2020 talousarvion seurantaraportti 1.1. - 31.3.2020
65   Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten rakennus- ja ympäristölautakunnan päätösvaltaan kuuluvien asioiden delegointi rakennustarkastajalle valmiuslain voimassa oloaikana
66   Vapautus maa-aineksen ottamismaksusta vuonna 2020, Savonlinnan kaupunki
67 Rakennuslupa 20-143-R; 740-543-5-12
68   Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset
69   Rakennusvalvonnan asioita lautakunnalle tiedoksi
70   Lausunto Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan muutosehdotuksesta ja laajennuksesta
71   Ympäristönsuojelupalvelujen talousarvion tiliseuranta ja raportointi, tammi-maaliskuu 2020
72   Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisten rakennus- ja ympäristölautakunnan päätösvaltaan kuuluvien asioiden delegointi ympäristöpäällikölle valmiuslain voimassa oloaikana
73   Viitamäen Konnasuon ojitusasia
74   Makkolan Seppäharjun alueen ojitusriita-asia
75   Ympäristöluvan rauettaminen ja selvitysvelvoite ampumaratatoiminnan vaikutuksista, Moinsalmen ampumarata
76   Ympäristöluvan rauettaminen ja pilaantuneen maaperän kunnostusvelvoite, Oy Pohjolan Liikenne Ab / Ahertajantie 2
77   Eläinsuojatoiminnalle myönnetyn ympäristöluvan rauettaminen kiinteistöllä RN:o 740-597-18-15, osoitteessa Eskolantie 19, Punkaharju
78   Eläinsuojatoiminnalle myönnetyn ympäristöluvan rauettaminen kiinteistöllä RN:o 740-597-18-7 osoitteessa Kirjavalantie 560, Putikko
79   Toimenpidevaatimus koskien Finavian Savonlinnan lentokentän hulevesien johtamista ja ympäristölupaa
80   Hakemus Repoharjun ottamisalueen maa-ainesluvan lupamääräyksen muuttamiseksi, YIT Teollisuus Oy
81   Maa-aineslupahakemus kiinteistölle Harjula RN:o 740-505-10-21, yksityinen elinkeinonharjoittaja
82   Hakemus saattaa ympäristöluvan tiedot ajantasalle, Rudus Oy / Savonlinnan toimipiste
83   Hakemus ympäristöluvan lupamääräysten muuttamiseksi, Savonrannan riistanhoitoyhdistys
84   Hakemus Punkaharjun Pakkaspirtin ampumaradan ympäristöluvan lupamääräysten muuttamiseksi uuden lajiradan avaamisen osalta, Savonlinnan riistanhoitoyhdistys
85   Vaarallisten jätteiden varastointi ja käsittely ulkotiloissa sekä ympäristön roskaantumista aiheuttavan ajoneuvojen, koneiden ja laitteiden säilyttäminen maastossa, Kuljetusliike E. Paunonen Oy / kielto sekä uhkasakkomenettelyn aloittaminen (kehotus ja kuuleminen)
86   Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen
87   Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset
88   Ympäristönsuojelun asioita tiedoksi

Osallistuja Tehtävä
Matilainen Jouni puheenjohtaja
Kosonen Seppo varapuheenjohtaja
Hartonen Ville jäsen
Herttuainen Anne jäsen
Hirvonen Liisa jäsen
Kaasinen Tanja jäsen
Laukkanen Karoliina jäsen
Laurio Jukka jäsen
Pekkonen Pasi jäsen
Tuorila Niina-Kaisa jäsen
Valjakka Markku jäsen
Puputti Seija kh:n edustaja
Rautiainen Matti ympäristöpäällikkö
Karvinen Juha rakennustarkastaja
Pitkänen Kaija pöytäkirjanpitäjä
Käyhkö Heidi ympäristösuunnittelija

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Savonlinnan kaupungin kotisivuilla: www.savonlinna.fi/paatoksenteko 16.4.2020 alkaen sekä teknisen toimialan rakennusvalvonnassa virastoaikana 20.4.2020 klo 9.00-15.00.