Dynasty tietopalvelu Haku RSS Savonlinnan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.savonlinna.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.savonlinna.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 10.06.2020 klo 16:30 - 18:35

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
102   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
103   Pöytäkirjantarkastajat
104 Rakennusvalvonnan vuoden 2020 talousarvion seurantaraportti 1.1.-31.5.2020
105   Rakennuslupa 20-237-R; 740-598-1-4
106   Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset
107   Rakennusvalvonnan asioita lautakunnalle tiedoksi
108   Lausunto asemakaavan muutosluonnoksesta, Kellarpellon pellot
109   Lausunto Savonrannan rantayleiskaavan muutosehdotuksesta, Metsähallitus
110   Ympäristönsuojelupalvelujen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-toukokuu 2020
111   Eläinsuojatoiminnalle myönnetyn ympäristöluvan rauettaminen kiinteistöllä Lamminsuontie 80
112   Eläinsuojatoiminnalle myönnetyn ympäristöluvan rauettaminen kiinteistöllä Silvaniementie 82
113   Eläinsuojatoiminnalle myönnetyn ympäristöluvan rauettaminen kiinteistöllä Lammasvaarantie 141
114   Eläinsuojatoiminnalle myönnetyn ympäristöluvan rauettaminen, Essenin linnut
115 Hakemus YIT Teollisuus Oy:lle myönnettyjen ympäristö- ja maa-aineslupien sekä rekisteröintien siirtämisestä Peab Industri Oy:lle
116   Luhtislammen ampumarata, haitta-aineiden hallinnan tarpeen arviointi
117 Valitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 8.5.2020 koskien kiinteistön Sydänmaa RN:o 740-539-7-30 maa-aines- ja ympäristölupa-asiaa sekä valituslupahakemus korkeimmalle hallinto-oikeudelle
118   Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen
119   Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset
120   Ympäristönsuojelun asioita tiedoksi
121   Finavian Savonlinnan lentokentän hulevesien johtaminen Pellosjärveen ja edelleen Kuhajärveen

Osallistuja Tehtävä
Matilainen Jouni puheenjohtaja
Herttuainen Anne jäsen
Hirvonen Liisa jäsen
Kaasinen Tanja jäsen
Laitinen Pekka Seppo Kososen varajäsen
Laukkanen Karoliina jäsen
Laurio Jukka jäsen
Pekkonen Pasi jäsen
Siren Sari Ville Hartosen varajäsen
Tuorila Niina-Kaisa jäsen
Valjakka Markku jäsen
Puputti Seija kh:n edustaja
Rautiainen Matti ympäristöpäällikkö
Käyhkö Heidi ympäristösuunnittelija
Heiskanen Jari vs. rakennustarkastaja
Sinkkonen Kirsi pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Savonlinnan kaupungin kotisivuilla: www.savonlinna.fi/paatoksenteko 11.6.2020 alkaen sekä teknisen toimialan rakennusvalvonnassa virastoaikana 15.6.2020 klo 9:00 - 15:00.